O muzeu

podzemi_web

Muzeum strašidel najdete na západní straně nám. Republiky, v samém centru města Plzně. Ve sklepení dnes již zbořeného domu, který už od 16. století býval domem hostinským; teď zde stojí hotel Central. Dům, jako celá Plzeň, je protkán pověstmi, pohádkami, tajemnými bytostmi a strašidly.

S úsměvem a nadsázkou nahlédneme do světa pohádek a kouzel zapomenutých časů staré Plzně a okolí. Bájný kníže Radouš, vodníci, čarodějnice, Saracénský čert, ohnivý pes, draci a jiná havěť nestoudná patří neodmyslitelně k našemu kraji pod Radyní. Pojďte se s námi krásně bát.

Vaše Muzeum strašidel Plzeň

Zvláštní poděkování patří těm, za jejichž podbory vzniklo Muzeum strašidel. Město Plzeň, Ing. Pavel Rödl, JUDr.
Hynek Brom, AVE CZ, Jaroslav Kasl, Helena Suchá, Motýl o.s., David Draský, Milan Procházka VOPR s.r.o., Light reklamní kancelář, Jiří Strobach a mnoho dalších. Všem moc děkujeme.